Termenele și condițiile de utilizare a website-ului daiavedra.com

Acest document se referă la condițiile de utilizare a website-ul www.daiavedra.com.
Utilizând website-ul www.daiavedra.com sunteți de acord cu termenii și condițiile expuse mai jos. Acest website este deținut și administrat de Daiavedra.

 

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul să vizualizeze website-ul, să tipareasca părți ale conținutului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, necomerciale.

 

Obligațiile utilizatorului www.daiavedra.com

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații incluzând (fără a se limita la):
– responsabilitatea financiară pentru toate tranzactiile efectuate în contul sau în numele său.
– să aibă vârsta minimă de 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice.
– să garanteze veridicitatea datelor furnizate despre propria persoană sau membri de familie.
– să nu utilizeze website-ul în scopuri speculative și să nu genereze rezervări false ori  frauduloase.
– să nu reproduca sau să stocheze conținutul website-ului www.daiavedra.com  și să nu trimită conținutul acestuia către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
– să nu folosească în scop comercial conținutul website-ului.
– să nu înlăture însemnele care semnifică dreptul de autor al Daiavedra asupra conținutului www.daiavedra.com. Orice copie va fi făcută doar conform termenilor de utilizare.

 

Condițiile generale de rezervare și achizițonare servicii pe www.daiavedra.com

Rezervările efectuate pe website sunt considerate drept intenția dumneavoastră de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la furnizor. Dacă cererea dumneavoastră este acceptătă, veți primi un e-mail de confirmare de la Daiavedra, moment în care intră în vigoare Contractul cu Clientul.
Pachetele și serviciile turistice publicate pe website sunt în funcție de disponibilitatea acestora la furnizor. Termenii și condițiile furnizorului (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se aplică adițional Termenilor și Condițiilor acestui website.
Termenii furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligații, anulări, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricții de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. Daiavedra nu este responsabilă pentru costurile care pot să apară în momentul transferurilor de la un aeroport/terminal la altul. De asemenea, unele hoteluri pot percepe diferite taxe locale.
În momentul navigării dumneavoastră pe website veți putea observa referiri la diferite condiții aplicabile ofertelor speciale. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și să luați legătura cu agenția de turism Daiavedra pentru detalii complete.

 

Anulări/Modificări

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face în funcție de Termenii și Condițiile fiecărui furnizor. În cazul în care doriți anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dumneavoastră de a informa în scris sau telefonic agenția Daiavedra despre intențiile dumneavoastră.
În anumite cazuri este posibil să nu puteți anula/modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectați anumite cerințe pentru aceste acțiuni.
Agenția de turism Daiavedra sau furnizorul acceptă toate formele de cereri scrise. Daiavedra sau furnizorul nu pot anula/modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dumneavoastră  fermă. Puteți anula rezervarea prin intermediul website-ului în concordanță cu termenii și condițiile furnizorului.
În eventualitatea modificării unei rezervări (incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume), Daiavedra își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acțiune. Aceste taxe diferă în funcție de taxele impuse direct de către furnizor.

 

Plata

Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe website și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.
În funcție de termenii și condițiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul Daiavedra, al hotelului sau al reprezentantului acestuia.
Daiavedra sau furnizorul nu-și asumă nici o obligație de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situație, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandate.
Daiavedra sau furnizorul își rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot să apară la momentul rezervărilor. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile. Daiavedra își rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizările de charge back.

 

Confidențialitatea datelor

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Daiavedra se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Daiavedra.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Materialele prezentate în cadrul website-ului daiavedra.com și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Daiavedra sau a partenerilor săi  după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

 

Clauze de nerăspundere

Website-ul daiavedra.com este un site cu conținut informativ. Daiavedra nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acelor informații.
Daiavedra nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe website. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul website-ului și informațiile reale nu implică nici o raspundere, de orice natură, pentru Daiavedra.
Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea Daiavedra.
Daiavedra nu va putea fi răspunzătoare față de nici o persoană/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta direct sau indirect din utilizarea website-ului daiavedra.com sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.
Daiavedra acționează și ca agent pentru terți furnizori cum sunt: linii aeriene, hoteluri, companii de închiriat mașini precum și alți furnizori de Servicii Turistice – denumiți în continuare furnizori.
Daiavedra nu-și asumă nici o responsabilitate pentru produsele și serviciile turistice oferite de furnizori și nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest website.

 

Modificări în termenii și condițiile de utilizare

Daiavedra poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul website-ului. Vă rugăm deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest website. Utilizarea website-ului de către dumneavoastră ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.
Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor agenției de turism Daiavedra și poate atrage raspunderea civilă, contravențională sau după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai website-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.
Acest website poate conține linkuri către diverse website-uri. Atunci când accesați aceste website-uri, vă aflați implicit în afara website-ului daiavedra.com și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor website-uri accesate.